Genel Sekreter ve Yardımcıları

Adil Türkiye Partisi Genel Sekreter ve Yardımcıları
Mehmet Ali AVCI
Mehmet Ali AVCI
Genel Sekreter
Mustafa TÜMER
Mustafa TÜMER
Genel Sekreter Yardımcısı
Ferit İPEK
Fikret İPEK
Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcısı
X