Merkezi Disiplin Kurulu ve Yardımcıları

Adil Türkiye Partisi MDK Üyeleri ve Yardımcıları
Mehmet GENCO
Mehmet GENCO
Merkezi Disiplin Kurulu Başkanı
Feyza ÇAKAR
Feyza ÇAKAR
Merkezi Disiplin Kurulu
Asil Üye
Hayriye TÜMER
Hayriye TÜMER
Merkezi Disiplin Kurulu
Asil Üye
Hakan DÜNDAR
Hakan DÜNDAR
Merkezi Disiplin Kurulu
Asil Üye
Arzu ALTINKÖK
Arzu ALTINKÖK
Merkezi Disiplin Kurulu
Asil Üye
Şengül GÜLER
Şengül GÜLER
Merkezi Disiplin Kurulu
Asil Üye
Hamza ALTAN
Hamza ALTAN
Merkezi Disiplin Kurulu
Yedek Üye
Dündar NERGİZ
Dündar NERGİZ
Merkezi Disiplin Kurulu
Yedek Üye

Merkezi Disiplin Kurulu
Asil Üye

Merkezi Disiplin Kurulu
Asil Üye

Merkezi Disiplin Kurulu
Asil Üye
X