Yükleniyor Etkinlikler
 • Bu etkinlik geçti.
etkinlik resmi
Sep
 • Gün
 • Saat
 • Dakika
 • İkinci

Şenlik Mh Beyler Sok No: 7/B
Ankara, Keçiören 06310 Türkiye

10:00 - 05:00

Gençler, gelecekten hem kişisel hem de toplumsal açıdan çok şey bekliyorlar. Kişisel olarak, iyi bir eğitim almak, iş bulmak, kendi hayatlarını kurmak istiyorlar. Toplumsal olarak ise, daha adil, özgür, demokratik ve sürdürülebilir bir Türkiye görmek istiyorlar.

Gençlerin beklentilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Eğitim: Gençler, kaliteli ve erişilebilir bir eğitim almak istiyor. Bu eğitim, onları mesleki olarak yetiştirmeli ve hayata hazırlamalı.
 • İş: Gençler, iyi bir iş bulmak istiyor. Bu iş, onlara yeterli gelir sağlamalı ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanımalıdır.
 • Yaşam koşulları: Gençler, iyi bir yaşam standardına sahip olmak istiyor. Bu, sağlıklı bir çevrede yaşamak, yeterli gelire sahip olmak ve sosyal güvenceye sahip olmayı içerir.
 • Demokrasi: Gençler, daha demokratik bir Türkiye görmek istiyor. Bu, siyasi katılımın artmasını, ifade özgürlüğünün genişletilmesini ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasını içerir.
 • Adalet: Gençler, daha adil bir Türkiye görmek istiyor. Bu, herkes için fırsat eşitliğinin sağlanmasını, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını ve sosyal refahın artırılmasını içerir.
 • Sürdürülebilirlik: Gençler, daha sürdürülebilir bir Türkiye görmek istiyor. Bu, çevrenin korunmasını, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını içerir.

Gençlerin bu beklentileri, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek önemli faktörlerdir. Bu beklentilerin karşılanması için, Türkiye’de köklü reformlara ihtiyaç duyuluyor.

Etkinlik Çemberi Resmi
Etkinliğe katıl

  Yorum Yap

  X