Yükleniyor Etkinlikler
 • Bu etkinlik geçti.
etkinlik resmi
Sep
 • Gün
 • Saat
 • Dakika
 • İkinci

Şenlik Mh Beyler Sok No: 7/B
Ankara, Keçiören 06310 Türkiye

10:00 - 05:00

Gençler, dış politikalarda önemli bir yere sahiptirler. Gençlerin, dış politikalara olan ilgileri ve farkındalıkları, son yıllarda giderek artmaktadır. Bu durum, gençlerin dış politikalara olan etkilerini de artırmaktadır.

Gençlerin dış politikalara etkisini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Gençler, siyasi karar alma süreçlerinde giderek daha fazla yer almaya başlamaktadırlar. Bu durum, gençlerin dış politikalara olan etkilerini artırmaktadır.
 • Gençler, sosyal medya ve diğer dijital platformlar aracılığıyla, dış politikalara ilişkin görüşlerini ve eleştirilerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmektedirler. Bu durum, gençlerin dış politikaların şekillendirilmesinde etkili olmalarını sağlamaktadır.
 • Gençler, farklı kültürlere ve dünya görüşlerine daha açık olmalarından dolayı, dış politikalara daha hoşgörülü ve kapsayıcı bir yaklaşım sergilemektedir. Bu durum, dış politikaların daha demokratik ve adil bir şekilde şekillendirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Gençlerin siyasal bakışları, dış politikalara olan etkilerini önemli ölçüde etkilemektedir. Gençler, genellikle daha liberal ve küresel bir bakış açısına sahip olduklarından, dış politikaların daha demokratik ve barışçıl bir şekilde şekillendirilmesini desteklemektedirler. Ayrıca, gençlerin çevre, insan hakları ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlara olan hassasiyeti, dış politikalarda bu konuların daha fazla gündeme gelmesini sağlamaktadır.

Türkiye’de, gençlerin dış politikalara olan ilgileri ve farkındalıkları giderek artmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin dış politikasının daha demokratik ve kapsayıcı bir şekilde şekillendirilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmesine de yardımcı olacaktır.

Türkiye’de gençlerin dış politikalara olan etkilerini artırmaya yönelik bazı öneriler şunlardır:

 • Gençlere dış politika eğitimi verilmesi: Gençlere, dış politikanın temelleri, Türkiye’nin dış politikası ve uluslararası ilişkiler gibi konularda eğitim verilmesi, onların dış politikalara daha fazla ilgi duymalarını sağlayacaktır.
 • Gençlerin dış politika tartışmalarına katılımının teşvik edilmesi: Gençlerin dış politika tartışmalarına katılımlarının teşvik edilmesi, onların dış politikalara daha fazla farkındalık kazanmalarını sağlayacaktır.
 • Gençlere dış politika karar alma süreçlerinde söz hakkı verilmesi: Gençlere, dış politika karar alma süreçlerinde söz hakkı verilmesi, onların dış politikalara daha fazla etki etmelerini sağlayacaktır.
Etkinlik Çemberi Resmi
Etkinliğe katıl

  Yorum Yap

  X